SSA webbdesign2019-03-13T17:44:22+02:00

Project Description

Webbdesign, Grafiska Myran, Sweden Sport Academy, webbplats

Webbdesign Sweden Sport Academy

Beskrivning: Design av uppdaterad hemsida för Sweden Sport Academy. Idé till animation av rörlig grafik som speglar verksamheten. Val av bildmanér samt struktur och flöde av de olika sidorna på hemsidan, site map. I samarbete med uppdragsgivare har vi tagit fram det logiska flödet för besökaren till hemsidan och tillsammans med tekniker arbetat fram en ny hemsida som lockar till anmälan till sommarens bästa läger, Great Camps. Grafiska Myran har varit ansvariga för grunddesign, upplägg och kommunikationen som skall tala till målgruppen.

Våra skills i detta projekt: AD, grafisk produktion och projektledning.

Myrans kommentar: Vi sätter alltid kommunikationen i första rummet, oavsett om den skall förmedlas digitalt eller på papper. Vi anser även att det är ytterst viktig att all kommunikation från en avsändare har tydlig igenkänning så därför var det lite extra kul att få jobba med hemsidan då vi även tagit fram en folder. En ypperlig chans att se till att allt hänger ihop 😀