Almi kundtidning2019-02-04T16:51:13+02:00

Project Description

Almis kundtidning om företagande och företagare

Beskrivning: Grafisk produktion och projektledning av Almis kundtidning Prata Affärer. Tidningen speglar bredden av Almis kompetenser vilka presenteras genom reportage om lokala företagare tillsammans med notiser för tips och nyheter. I samband med reportagen presenteras även i vilken form och omfattning aktuellt företag haft Almi som partner för att utveckla sina affärer. Vi använder oss av lokala företagare för att både skapa intresse samt igenkänning hos målgruppen för Almi Kronoberg. Via redaktionsmöte planeras upplägg och innehåll som Grafiska Myran därefter projektleder. I detta projekt förstärker vi Stacken med två extra myror, skribent och fotograf, med lokal anknytning och rätt kompetens för uppdraget.

Tidningen Prata Affärer kommer ut med ett nummer per år och tidningen för 2019 är den första tidningen som produceras efter att Almis grafiska profil har uppdaterats. Tidningen skall spegla Almi men samtidigt skilja sig från den övriga kommunikationen som kommer från Almi. En egen identitet men ändå igenkänning.

Våra skills i detta projekt: Grafisk produktion, skribent, fotografering, original och projektledning.

Myrans kommentar: Vi tror stenhårt på att kundtidningar är en bra väg att både skapa och behålla en nära relations till sina kunder och målgrupp. Samtidigt som den skickas ut till befintliga kunder kan tidningen även användas som en trevlig presentation att lämna kvar vid nykundsträffar.