Brief

/Brief

Brief

Om du inte tycker om att få frågan Varför 75 gånger på raken så är vårt tips att skriva ihop en brief. En brief svarar just på frågan varför innan den har ställts.

En brief innehåller en beskrivning av målgruppen och en förklaring till varför vår uppdragsgivare vill göra aktuell kommunikationsinsats. Vilken jobb vill man att kommunikationen skall göra och vad vill man att målgruppen skall tänka, tycka, känna och göra. Lite enkelt förklarat men det kräver ändå att den som skriver briefen tänker till. För den är just briefen som skall ligga till grund för de vägval som skall tas i kommunikationslösningen.

En liten utförligare beskrivning av innehållet i en kreativ brief hittar du på; https://komm.se/kopa-kommunikation/sahar-skriver-du-en-brief/

Och har du ingen brief så löser vi det med frågan Varför helt enkelt.

2018-07-02T12:54:44+02:00